Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha

Katalóg k výstave s komentovanými heslami vystavených diel a štúdiami o živote a tvorbe Majstra Pavla z Levoče, o význame neskorogotických umelecko-remeselných pamiatok na území dnešného Slovenska, o duchovných a kultúrnych pomeroch Slovenska okolo roku 1500, ale aj o jeho hospodárskych pomeroch a ťažbe drahých kovov. Publikáciu dopĺňa príspevok o technologických postupoch a technike maľby Majstra Pavla na základe štúdia vybratých diel.

Obsah

 • Predslov
 • Úvod
 • Banské mestá na Slovensku do roku 1500. Hospodárske pomery, ťažba a svetový obchod s drahými a farebnými kovmi na sklonku stredoveku
 • Slovensko okolo roku 1500 - duchovné a kultúrne pomery
 • Majster Pavol z Levoče
 • Ruky a zlato v službe ducha. K významu neskorogotických umelecko-remeselných pamiatok na území dnešného Slovenska
 • Malířské materiály a technika Majstra Pavla z Levoče na základě studia vybraných děl
 • Katalóg diel
 • I. Jeseň stredoveku
 • II. Stretnutie s renesanciou
 • III. Na prahu reformácie
Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha
Cena bez DPH: 20,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 20,00 €