Perly ľudovej architektúry

Autor: Sopoliga Miroslav (ed.)

Slovensko vďaka svojej geografickej polohe v centre Európy a v dôsledku zložitých historických podmienok vývoja sa stalo križovatkou kultúr, ktoré sa tu stretávali, vzájomne ovplyvňovali a ďalej šírili v rôznych smeroch. Na tomto území v priebehu dlhých stáročí vznikali cenné stavebné pamiatky, dnes nesporne patriace do klenotnice svetovej kultúry. Ich významnou súčasťou sú drevené kultové stavby, ktoré svojou originálnosťou, technicko-umeleckým stvárnením a spoločenským významom sa zaradili medzi najcennejšie kultúrne skvosty Slovenskej republiky a sú chránené ako národné kultúrne pamiatky.

Obsah

  • Duchovné korene
  • Kultúrne paralely
  • Stavebné majstrovstvo
  • Umelecká výzdoba
Perly ľudovej architektúry
Cena bez DPH: 8,30 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 8,30 €