Zborník SNM 2011 – Archeoloógia supplementum 3, Dejiny tehliarstva na Slovensku

Publikácia je zbierkou odborných príspevkov, ktoré sa zaoberajú hlavnými rysmi tehliarskej výroby, použitia a typológie stavebnej keramiky na Slovensku od doby rímskej až po novovek

Obsah

 • ČURNÝ, Marián: Prehľad bádania o tehlách na Slovensku
 • ŠUTEKOVÁ, Jana: Hlina v architektúre staroveku alebo o počiatkoch tehly
 • BAZOVSKÝ, Igor: Tehla v dobe rímskej
 • TURČAN, Vladimír: Nálezy kolkovanej stavebnej keramiky z rímskej stanice v Stupave z výskumov v rokoch 1987 až 2004
 • NAGY, Peter: Stredoveké tehly na Slovensku
 • ČURNÝ, Marián: Tehliarstvo v novoveku
 • HRUBALA, Martin: Tehliarstvo v Modre od novoveku do roku 1939
 • URMINSKÝ, Jozef: Tehliarska produkcia v Trnave a Hlohovci v stredoveku a novoveku Jozef Šteffek: Signované tehly – historické artefakty tehliarskej výroby na území stredoslovenských banských miest
 • PASTOREK, Ivan: Datovanéa zdobené tehly z Pobedima (okr. Nové Mesto nad Váhom
 • ČURNÝ, Marián: Bratislavské tehly
 • ELIÁŠ, Miroslav: Tehliarstvo a tehelne v Šuranoch a v blízkom okolí
 • ČURNÝ, Marián: Staré názvy tehelní
 • Katalóg
 • Zoznam značkovaných tehál vystavených v galérii
Zborník SNM 2011 – Archeoloógia supplementum 3, Dejiny tehliarstva na Slovensku
Cena bez DPH: 15,00 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 15,00 €