Kancelária GR

JUDr. Marcela Svetlánska 
riaditeľka Kancelárie generálneho riaditeľa  

sídlo: Vajanského nábrežie 2 
P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 
e-mail: marcela.svetlanska@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 137 
voip: 269 137

Mgr. Monika Friedová
asistentka GR SNM

sídlo: Vajanského nábrežie 2 
P. O. BOX 13 
810 06 Bratislava 
e-mail: monika.friedova@snm.sk 
telefón: +421 2 204 69 114 
mobil: +421 905 401 639 
voip: 269 114