Podateľňa SNM

Pondelok až štvrtok od 8.00 hod do 14.00 h 

Piatok od 8.00 hod do 13.00 h 
Obedová prestávka od 12.00 h do 12.30 h 

Kontakt 

telefón: +421 2 204 69 111