Tekuté územia. Mapy Podunajska, 1650 – 1800

od 10. 6. 2022 do 25. 9. 2022

Tekuté územia. Mapy Podunajska, 1650 – 1800

Putovná výstava mapuje územia Podunajska v 17. a 18. storočí cez detailné aj kontextuálne mapy území okolo rieky Dunaj od prameňa až po jeho deltu, jeho prítokov, pôdorysy miest a pevností či plány bitiek. Výstava bola doteraz prezentovaná na viacerých miestach v Nemecku, Rumunsku, Maďarsku a po Bratislave ju čaká presun do Rakúska. 

S „krásnym modrým Dunajom“ spájame nielen valčík od Johanna Straussa, ale aj rozsiahly priestor, ktorého chrbticou je hlavný európsky tok. Nebolo tomu tak vždy: až počas vojenských konfliktov s Osmanskou ríšou koncom 17. a začiatkom 18. storočia boli pre cisára dobyté rozsiahle oblasti juhovýchodnej Európy. Kartografi dali týmto neznámym krajinám tvar. Vytvorili obrazy toku, ktorý spája nielen krajiny, mestá a ľudí, ale aj dva svety: Západ a Východ, Orient a Okcident. 

Obrazové svety tvorcov máp vypovedajú nielen o stretnutiach a výmenách myšlienok a tovarov, ale aj o mocenských nárokoch, vojenských konfliktoch a o náboženských vymedzeniach. Vytvárajú až do súčasnosti pôsobiaci obraz „kresťanskej Európy“ a hrozivý obraz moslimského nepriateľa. 

Kartografi spájali krajiny do jedného celku, hranicami oddeľovali teritóriá jedno od druhého a opätovne tento priestor nanovo objavovali. Napriek mnohorakým vymedzeniam hraníc zostal tento široký a komplexný priestor Podunajska otvorený a premenlivý ako doslova plynúci a k životu sa obracajúci. 

Výstavu dopĺňa katalóg s bohato ilustrovanými textami na vyše 400 stranách.

Slovenská národná galéria obohatila výstavu o 21 originálnych diel z vlastnej grafickej zbierky pochádzajúcich zo 16. až 19. storočia. 

Kurátor výstavy 

Prof. Josef Wolf

Organizátori výstavy 

Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Hlavný krajinský archív Baden-Württemberg v Karlsruhe, IDLG Tübingen

Spoluatori výstavy 

Julian Würtemberger – štátny tajomník Ministerstva vnútra Baden-Württemberg, Prof. Dr. Reinhard Johler – vedecký riaditeľ Inštitútu pre dunajsko-švábske dejiny a zemepis (IDGL), Tübingen, Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann – vedúci oddelenia Hlavného Krajinského archívu Baden-Württemberg, Mgr. Martin Čičo – kurátor grafiky SNG 

Výstavu finančne podporili

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Krajinský archív Baden-Württemberg. 

Plagát (PDF, 700,2 kB)