MÚZEUM IDE DO ŠKOLY materiály pre pedagógov

MÚZEUM IDE DO ŠKOLY materiály pre pedagógov

Múzeum ide do školy obsahuje súbor materiálov pre pedagógov, ktoré môžu využívať na vyučovaní.

Vyučovací predmet dejepis, vlastiveda

DEJINY SLOVENSKA od praveku po Veľkú Moravu
Metodický materiál pre pedagógov
Metodický materiál pre pedagógov (PDF, 5,1 MB)

DEJINY SLOVENSKA od praveku po Veľkú Moravu
pracovné listy
Zmena je život a život bola zmena od praveku po Rimanov (PDF, 214,5 kB)
Boje o moc od praveku po Rimanov (PDF, 220,2 kB)
Zmena je život a život bola zmena od sťahovania národov po Veľkú Moravu (PDF, 235,5 kB)
Boje o moc od sťahovania národov po Veľkú Moravu (PDF, 222,8 kB)

DEJINY SLOVENSKA  - STREDOVEK
pracovné listy
Dejiny Slovenska stredovek pracovné listy (PDF, 2,0 MB) 
komentovaná prehliadka výstavy
Dejiny Slovenska stredovek  komentovaná prehliadka

KVÍZ
Ako dobre poznáš najstaršie dejiny Slovenska?

KELTI Z BRATISLAVY
komentovaná prehliadka k výstave
Kelti z Bratislavy komentovaná prehliadka

PANOVNÍCI UHORSKA
audionahrávky príbehov zo života uhorských kráľov
1. časť Arpádovci
Štefan I, Ondrej I., Ladislav I., Ondrej II., Belo IV.
2. časť Anjouovci a Žigmund Luxemburský
Karol Róbert, Ľudovít Veľký, Žigmund Luxemburský, Albrecht Habsburský
3. časť Jagelovci a Matej Korvín
Vladislav I. Jagelovský, Matej Korvín, Ľudovít II. Jagelovský
4. Habsburgovci
Ferdinand I., Maximilián II., Karol III., Mária Terézia 
5. Habsburgovci - poslední panovníci Uhorska
Jozef II., František Jozef, Karol IV.

Vyučovací predmet dejepis 9. ročník ZŠ a SŠ

NOVINKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Virtualna vystava Alexander Dubcek 
Virtualna vystava Alexander Dubcek

Kviz o Alexandrovi Dubcekovi
Kviz o Alexandrovi Dubcekovi

Bulletin Alexander Dubček
Bulletin Alexander Dubček (PDF, 20,0 MB)

Materiály k výstave N89 - Cesta k slobode
Komentovaná prehliadka výstavy - Disidentské hnutie na Slovensku

Virtuálna výstava N89 alebo 10x  o slobode
interaktívna virtuálna výstava N89 alebo 10x o slobode

Materiály k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave
Metodický materiál pre pedagógov (PDF, 938,7 kB)
100 rokov Československa v našej škole
Rozprávame rodinné príbehy
Príbehy Československa
Československo v dobrom aj zlom - prednáška prof. Holeca

Materiály k výstave Prvá svetová vojna - tragédia, ktorá postihla všetkých
Významné osobnosti domáceho a zahraničného odboja (PDF, 392,4 kB)
Významné osobnosti domáceho a zahraničného odboja - obrázky (PDF, 890,9 kB)
Domáci a zahraničný odboj (PDF, 260,6 kB)
Vojenské uniformy (PDF, 1,4 MB) - obrázky
Vojenské uniformy (PDF, 271,9 kB)
Vojenské uniformy výstro (PDF, 742,3 kB)j
Život počas vojny zázemie (PDF, 145,4 kB)
život počas vojny zázemie - obrázky (PDF, 871,2 kB)
Zbrane a technológie (PDF, 274,1 kB)
Zbrane a technológie - obrázky (PDF, 1,0 MB)
Ženy vo vojne (PDF, 144,6 kB)
Ženy vo vojne - obrazky (PDF, 868,5 kB)
Deti vo vojne (PDF, 133,2 kB)
Deti vo vojne - obrazky (PDF, 432,2 kB)
Vojnová propaganda (PDF, 324,8 kB)
Vojnová propaganda - obrázky (PDF, 1,2 MB)
Mierové konferencie (PDF, 255,9 kB)


Materiál k výstave Dedičstvo Karola Veľkého
Metodický materiál k výstave Karol Veľký (PDF, 8,6 MB)

Vyučovací predmet vlastiveda, výtvarná výchova

Pracovný list k výstave Martin Benka (1888 - 1971)
Benka maľuje Slovensko pracovný list k výstave Martin Benka

(PDF, 2,7 MB)

Vyučovací predmet dejepis, slovenský jazyk a literatúra

Materiál k výstave Ľudovít Štúr (1815 - 1856) - reformátor slovenskej spoločnosti
Ľudovít Štúr interaktívne panely k výstave

(PDF, 5,6 MB)Film k výstave Ľudovít Štúr (1815 - 1856) Míľniky života
Ľudovít Štúr film k výstaveOstatné materiály k výstavám pre rodiny s deťmi na stiahnutie MATERIÁLY