Informácie pre návštevníkov

Upozorňujeme návštevníkov na zmenu v prístupnosti objektov v areáli SNM – HuM – Kaštieľ Dolná Krupá

Expozícia Pamätník Ludwiga van Beethovena je otvorený podľa otváracích hodín.
Kaštieľ Dolná Krupá je z dôvodu rekonštrukcie zatvorený.
Park je otvorený podľa otváracích hodín od 8.00 – 20.00 h. 

Ako sa k nám dostanete? 
Dolná Krupá 

Obec Dolná Krupá sa nachádza 11 km severne od krajského mesta Trnava, asi 60 km od hlavného mesta SR Bratislavy. 

Individuálna doprava 
  • Z Trnavy: smer Jaslovské Bohunice, pri vychádzaní z mesta odbočka z posledného kruhového objazdu na Špačinskej ceste; cesta 3. triedy vedie priamo do Dolnej Krupej; 
  • Od Senice: smerom na Trnavu po ceste 1. triedy č. 51, v obci Trstín za kostolom odbočka vľavo na Vrbové a Piešťany – cesta 2. triedy č. 502, ďalej prvá odbočka vpravo na cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú; 
  • Od Piešťan: smerom na Trnavu, v Trnave smerom na Jaslovské Bohunice a ďalej ako smerom z Trnavy po ceste 3. triedy;
  • Od Vrbového, resp. Chtelnice: po ceste 2. triedy č. 502 na Vrbové a Trstín, za obcou Naháč odbočka vľavo na cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú. 
Hromadná doprava 

Autobusové spojenie z Trnavy z autobusovej stanice (susediacej so železničnou stanicou), zastávka č. 8.

V parku kaštieľa sa nesmie
  • Rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo výsadbu presádzať či odcudziť
  • Usmrcovať a odchytávať živočíchy, poškodzovať alebo premiestňovať ich vývojové štádiá
  • Vykonávať športové aktivity širšieho rozsahu alebo iné akcie bez povolenia
  • Používať petardy, zápalné telesá, strelné zbrane
  • Spať na lavičkách a vykonávať telesnú potrebu
  • Poškodzovať zariadenie parku


 

Návštevný poriadok - Expozícia Pamätník Ludwiga van Beethovena (PDF, 230,4 kB)

Návštevný poriadok - park kaštieľa v Dolnej Krupej (PDF, 220,7 kB)


Prístup pre osoby ZŤP 

Hudobné múzeum má v priestoroch kaštieľa v Dolnej Krupej vybudovaný bezbariérový prístup v celom objekte.