Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

od 15. 11. 2022, 09:00 do 16. 11. 2022, 18:00

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

V dňoch 15. – 16. novembra sa bude konať medzinárodná odborná konferencia na tému Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva, ako jedna z aktivít projektu cezhraničnej spolupráce TREASURES v rámci programu Interreg V-A SK-AT, ktorá tvorí zároveň súčasť cyklu konferencií SNM – Hudobného múzea  Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín podporených Fondom na podporu umenia. 

Záujem o aktívnu účasť prejavili umenovedci a historici tak zo Slovenska, ako aj Rakúska, Čiech, Maďarska. Prihlásené príspevky sľubujú mnohé veľmi zaujímavé konfrontácie a vzájomné rozšírenie poznatkov o oblasti i vekom zaprášené témy, ktoré prirodzene vytvárali paletu života, aktivít a činnosti zámožného milieu v dejinách. 

Miesto konania konferencie: Kongresové centrum SAV, zámok Smolenice. 

Pozvánka (PDF, 1,9 MB) 
Program konferencie (PDF, 1,3 MB) 
Program koncertu 15. 11. 2022 (PDF, 1,0 MB)

Otváracie hodiny
15. 11. 2022 od 9.00 do 18.00 h
16. 11. 2022 od 9.00 do 17.00 h

Informácie pre návštevníkov

Konferencia sa uskutoční v Kongresovom centre SAV na zámku Smolenice