Informácie pre návštevníkov

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Časť zámockého parku je dočasne uzatvorená, dva stromy sú v kritickom stave

SNM – Múzeum Bojnice situáciu rieši žiadosťou o výrub dreviny rastúcej mimo lesa. Múzeum má momentálne k dispozícii posudok dendrológa a požiadalo o záväzné stanovisko KPÚ Trenčín, nakoľko zámocký park je súčasťou NKP Zámok Bojnice. SNM – Múzeum Bojnice prosí návštevníkov o rešpektovanie dočasného ohradenia parku.

Návštevný poriadok SNM – Múzea Bojnice  (PDF, 228,9 kB)

Ako sa k nám dostanete? 

Múzeum sídli v romantickom zámku v centre mesta Bojnice neďaleko Prievidze. Medzi oboma mestami premáva na pravidelných linkách 03, 15, 50, 51, 90 mestská hromadná doprava.

Prístup pre osoby ZŤP 

Zámok nie je prístupný pre imobilné osoby.  

Bojnický zámok pre nevidiacich 

SNM – Múzeum Bojnice ponúka nevidiacim a slabozrakým návštevníkom možnosť návštevy zámku spojenej s prehliadkou špeciálnej makety. Prispôsobený model Bojnického zámku je zhotovený v mierke 1 : 100. Obsahuje popisy v Braillovom písme, ktoré označujú jednotlivé časti objektu. Návštevníci vďaka modelu môžu získať hmatateľnú predstavu o architektonickej štruktúre stavby. Maketa zámku je situovaná v interiéri zámockej kaplnky na II. hradnom nádvorí. Nevidiaci a slabozrakí návštevníci môžu absolvovať prehliadku jednotlivých expozícií múzea za pomoci asistenčného psa. 

0 Euro Souvenir bankovka 

Na základe veľkého dopytu návštevníkov, uviedlo SNM – Múzeum Bojnice dňa 04.08.2018 do predaja 0 Euro Souvenir bankovku s vyobrazením Bojnického zámku. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť v pokladni SNM – Múzea Bojnice. Cena: 3 €/ks 

0 eurová bankovka