Veľký a malý prehliadkový okruh

Veľký a malý prehliadkový okruh


V expozícii múzea si v halách, jedálni, salónoch i v rytierskej sále môžete prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Zároveň je možné zoznámiť sa i s pôvodnými interiérmi hradu: lekárňou, salou terrenou a kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou prehliadky je aj kabinet zbraní. Interiéry hradného paláca si je možné pozrieť na Veľkom alebo Malom okruhu. 

Textový sprievodca (PDF, 225,0 kB)