Dožinky na hrade Červený Kameň

od 30. 9. 2023, 09:00 do 1. 10. 2023, 17:00

Dožinky na hrade Červený Kameň

SNM-Múzeum Červený Kameň vás pozýva na víkendové podujatie, na ktorom sa symbolicky obzrieme za hlavnou sezónou. Dožinky na hrade Červený Kameň môžete zažiť dva dni za sebou 30. septembra a 1. októbra 2023 v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Bodkou za letom budú červenokamenské Dožinky. Vďaka nim sa spolu s vami rozlúčime so všetkým, čo hlavná sezóna na Červenom Kameni ponúkla. V atmosfére dožinkovskej vďaky za „kultúrnu úrodu“ ostatného roka vám prinesieme kultúrny, umelecký i odborný program, trhy na nádvorí hradu ale aj špeciálne stretnutie pri šálke čaju.

Tešíme sa na stretnutie s vami.