Letné koncerty komornej hudby

od 16. 7. 2017, 18:00 do 20. 8. 2017, 20:00

Letné koncerty komornej hudby

16.7. 2017 - Saxophone Syncopators

Unikátne saxofónové kvarteto, ktoré sa okrem vážnej hudby špecializuje najmä na autentickú interpretáciu hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny
Pavol Hoďa - soprán/alt/c-melody saxofón
Frederika Babuliaková - alt saxofón
Ján Gašpárek - tenor saxofón
Ladislav Fanzowitz - barytón saxofón, aranžmány
link: http://www.saxophonesyncopators.com/

6.8. 2017 - AD HOC ORCHESTRA

Komorné zoskupenie, ktoré sa prezentuje vážnou a filmovou hudbou, ktorú hrávajú naživo v podobe vlastných hudobných aranžmánov.
link: http://adhoc-orchestra.webnode.sk/

20.8.2017 - Varga Trio

Pavol Varga ml. - husle, Katarína Veselská - husle, Peter Zwiebel - viola

*Všetky koncerty začínajú o 18:00