30 rokov Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku

od 5. 9. 2021 do 31. 10. 2021

30 rokov Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku


Od počiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia môžeme pozorovať rozvíjajúci sa proces obrody národného povedomia Chorvátov, žijúcich na Slovensku. Vzrastá záujem o predkov, o pôvodnú domovinu i o ľudovú kultúru. Vznikajú kultúrne spolky, ktoré zastrešuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, ktorého tridsiate výročie založenia sme si pripomenuli počas minulého roka.

Výstava návštevníkom predstaví proces vzniku tohto celoštátneho orgánu chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, jeho dlhoročnú činnosť v oblasti uchovávania histórie a rozvoja kultúry Chorvátov na Slovensku a v neposlednom rade neodmysliteľnú spoluprácu so SNM – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku, s ktorým spoločne zdieľa i priestory svojho oficiálneho sídla v budove múzea v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.