Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov

od 8. 3. 2019 do 30. 4. 2019

Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov


Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku uvedie výstavu s názvom Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov. Centrom záujmu výstavy je kultúrno-historický a politický kontext vysťahovania sa Slovákov do regiónu Našice a podpora sťahovania Slovákov šľachtickou rodinou Pejačević do tejto oblasti Slavónie. Výstava zároveň pripomína významné tohtoročné výročie - 140 rokov od založenia obce Markovac Našický Slovákmi. 

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku priblíži problém vysťahovalectva z pohľadu Slovákov, ktorí sa približne od začiatku 18. storočia usádzali na juhu bývalého Uhorska. Hospodárske, politické, náboženské, ale najmä sociálne príčiny viedli Slovákov, obývajúcich severné Uhorsko, aby v oblasti dnešného Chorvátska (Požega), Maďarska (Békešská Čaba), Srbska (Vojvodina) a Rumunska (Nadlak) – tzv. Dolná zem zakladali osady, dediny a poľné mestá. Táto oblasť nebola Slovákom celkom neznáma. Najmä od druhej polovice 17. storočia sem pravidelne chodili na žatevné práce a na mlatbu. V priebehu niekoľkých desaťročí sa Slováci koncentrovanejšie usadili v siedmich oblastiach: Našice, Ďakovo, Pakrac, Ilok, Osiek, Požega a Orahovica. 

Prvá zmienka o rode Pejačević pochádza zo 14. storočia a v priebehu storočí vzišli z tohto rodu mnohí významní politici, umelci, kňazi a vojenskí hodnostári. Disponovali značnou mocou a vplyvom v politickej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej sfére krajiny a to hlavne v oblasti Slavónie. Začiatkom 18. storočia si ešte viac upevňujú svoje postavenie a moc a ako zruční obchodníci (obchodovali s nehnuteľnosťami, pozemkami, dobytkom a obilím) získavajú ďalšie majetky a panstvá a to v oblastiach ako Orahovica, Feričanci, Našice a Podgorač. Kúpou majetkov v Našiciach v roku 1730 sa začína nový rozvoj oblasti ako významného remeselníckeho a obchodného strediska tejto časti Chorvátska, ktorému napomôže aj príchod slovenských rodín, koordinovaný práve rodinou Pejačević.

Výstavu autorsky pripravili Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom Našice.