Zidne kuharice - textilné nápisové nástenky

od 23. 9. 2017 do 31. 10. 2017

Zidne kuharice - textilné nápisové nástenky


Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci s Vlastivedným múzeom Našice pripravili výstavu pod názvom Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek. Výstava prezentuje materiál zozbieraný v rámci jednoročného etnografického terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia v rámci organizácií založených na základe etnického princípu.

Výskumom bolo spracovaných 16 lokalít a celkovo zaznamenaných 303 textilných nápisových násteniek. Výskum prebehol v spolupráci s Maticami slovenskými pôsobiacimi v Chorvátsku. Zozbieraný a spracovaný materiál znázorňuje jeden zo spôsobov prejavu etnickej identity a poukazuje na prejavy príslušnosti k slovenskej spoločnosti, ako aj integrovanosť kultúry slovenskej národnostnej menšiny do chorvátskeho kultúrneho korpusu.

Výstava obsahuje okrem textového a ilustračného materiálu aj trojdimenzionálne predmety.

Realizáciu výskumu a prípravu výstavy finančne podporili Zväz Slovákov, Ministerstvo kultúry ChR, Rada pre národnostné menšiny, Osijecko-baranjská župa a mesto Našice.

Výstava je pripravená pri príležitosti 25. výročia existencie Zväzu Slovákov a predstavuje darček Slovenského kultúrneho centra Našice a Matíc slovenských svojej zakladateľskej inštitúcii.

Tešíme sa na Vašu návštevu!