Dejiny a kultúra Handlovej

Dejiny a kultúra Handlovej


Expozícia prezentuje dejiny a kultúru Nemcov žijúcich v Handlovej. Na mnohých farebných či čiernobielych obrazoch, reprodukciách kolorovaných pohľadníc sú zachytené premeny počas jej vyše 640-ročnej bohatej histórie. Výstavné miestnosti sú rozdelené do dvoch celkov. Návštevník sa v úvode oboznámi s históriou karpatských Nemcov v Handlovej prostredníctvom archeologických artefaktov, na mape domov a dvorov sa oboznámi z charakteristickým rozdelením obce v 20-tych rokoch minulého storočia na poľnohospodársku a remeselnú Handlovú v centre a na banícku, ktorej história sa začala priemyselne písať od roku 1909. V druhej časti uvidí technické a architektonické skvosty ako je Kostol sv. Kataríny, dnešná dominanta mesta, ťažbu hnedého uhlia, ktorú dokladajú banícke pracovné nástroje. Má možnosť uvidieť handlovský nemecký ženský odev, v ktorom dnes vystupuje spevácky súbor Grünwald. Malá handlovská muzejná expozícia je doplnená slovenským a nemeckým sprievodným textom.