Kontakty

 nemecký textslovenský text

Sídlo múzea 

Dom stretávania karpatských Nemcov 
Poštová 350
972 51 Handlová 

Kontakt 

E-mail:   mkkn@snm.sk 

Mgr. Rastislav Fiľo 

riaditeľ
sídlo:     Žižkova 14

              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:    rastislav.filo@snm.sk
telefón:   +421 2 20 491 226
mobil:+421 908 377 273

RNDr. Ondrej Pöss, PhD. 

zástupca riaditeľa 

sídlo:     Žižkova 14
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:   ondrej.poss@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 225 

Kontakty na zamestnancov 
Ďalšie objekty múzea