Cesta k nemeckej jednote

od 1. 10. 2022 do 30. 10. 2022

Cesta k nemeckej jednote

Pri príležitosti výročia znovuzjednotenia Nemecka (3.októbra 1990) prezentuje SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov výstavu „Cesta k nemeckej jednote“, ktorá približuje revolučné udalosti v rokoch 1989 – 1990. 

Výstava pripomína protesty proti manipulácii volieb v NDR, utečenecké hnutie v lete a masové protesty na jeseň 1989, ktoré zrazili diktatúru Jednotnej socialistickej strany Nemecka (SED) na kolená. Informuje o demokratizácii NDR, vzájomnej nemeckej solidarite a o prijatých zahranično-politických rozhodnutiach smerujúcich k historickému medzníku nemeckého zjednotenia. 

Miesto konania: SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Žižkova 14, Bratislava, výstavný priestor na prízemí 
Autori výstavy: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer