Pohľad do minulosti aj budúcnosti

od 21. 5. 2021 do 28. 9. 2022

Pohľad do minulosti aj budúcnosti


Pohľad do minulosti aj budúcnosti - výber z reštaurátorskej činnosti SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov
je názov výstavy, kde je našim zámerom Vám v náznaku predstaviť, čo všetko ovplyvňuje činnosť konzervovania a reštaurovania. Tieto činnosti si denne vyžadujú zodpovedať na viacero otázok, ktoré začínajú dôkladným oboznámením sa so zbierkovým predmetom.

Výstava nepredstavuje ucelený pohľad na celú konzervátorsko-reštaurátorskú problematiku, ale v rámci našich možností je skôr pootvorením dverí do jej „13-tej komnaty." Predovšetkým nastoľuje viaceré otázky o čom je táto činnosť, o čom by mohla byť, ak si všetci uvedomíme jej význam pre zachovanie našej kultúry.

Výstava poskytuje dva pohľady z jedného pracoviska – na minulosť a do budúcnosti.

Prvý pohľad po celoživotnej práci v tejto muzeálnej činnosti je pozastavením a poohliadnutím za minulosťou, čo by mohlo byť prínosom z nazbieraných skúseností pre súčasnosť, a možno aj budúcnosť v tomto obore.

Druhý pohľad do budúcnosti je otvorený, keďže každá inštitúcia a každý reštaurátor počas svojej praxe rieši nejednu hádanku a rébus, ako to či ono konzervovať, alebo aj zreštaurovať.

Dúfame, že práve pre túto budúcnosť výstava prinesie pár nápadov a poučení.

"Všeobecne tu platia tie isté vlastnosti a schopnosti, ako v iných oboroch pre dobrého odborníka. Pre našu prácu je to predovšetkým potrebná znalosť technológií, zodpovednosť a obozretnosť pri jednotlivých úkonoch, lebo poškodenie predmetu by mohlo byť nezvratné. Naším poslaním je odstrániť degradácie predmetu, ochrániť ho konzervačnými prostriedkami a ak je to možné, reštaurovaním ho prinavrátiť do nášho života tak, aby nám a ďalším generáciám sprostredkoval kus našej histórie a kultúry."

Pozrite alebo prečítajte si viac, čo o svojej dlhoročnej praxi reštaurátora hovorí autor výstavy Aleš Šilberský.


Miesto konania: SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Žižkova 14, Bratislava, výstavný priestor na prízemí

Autori výstavy: Aleš Šilberský, Juraj Rapoš

Skladačka k výstave (PDF, 459,5 kB)