Pohľad do minulosti aj budúcnosti

od 21. 5. 2021

Pohľad do minulosti aj budúcnosti


Pohľad do minulosti aj budúcnosti - výber z reštaurátorskej činnosti SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov
je názov výstavy, kde je našim zámerom Vám v náznaku predstaviť, čo všetko ovplyvňuje činnosť konzervovania a reštaurovania. Tieto činnosti si denne vyžadujú zodpovedať na viacero otázok, ktoré začínajú dôkladným oboznámením sa so zbierkovým predmetom.

Výstava nepredstavuje ucelený pohľad na celú konzervátorsko-reštaurátorskú problematiku, ale v rámci našich možností je skôr pootvorením dverí do jej „13-tej komnaty." Predovšetkým nastoľuje viaceré otázky o čom je táto činnosť, o čom by mohla byť, ak si všetci uvedomíme jej význam pre zachovanie našej kultúry.

Výstava poskytuje dva pohľady z jedného pracoviska – na minulosť a do budúcnosti.

Prvý pohľad po celoživotnej práci v tejto muzeálnej činnosti je pozastavením a poohliadnutím za minulosťou, čo by mohlo byť prínosom z nazbieraných skúseností pre súčasnosť, a možno aj budúcnosť v tomto obore.

Druhý pohľad do budúcnosti je otvorený, keďže každá inštitúcia a každý reštaurátor počas svojej praxe rieši nejednu hádanku a rébus, ako to či ono konzervovať, alebo aj zreštaurovať.

Dúfame, že práve pre túto budúcnosť výstava prinesie pár nápadov a poučení.

"Všeobecne tu platia tie isté vlastnosti a schopnosti, ako v iných oboroch pre dobrého odborníka. Pre našu prácu je to predovšetkým potrebná znalosť technológií, zodpovednosť a obozretnosť pri jednotlivých úkonoch, lebo poškodenie predmetu by mohlo byť nezvratné. Naším poslaním je odstrániť degradácie predmetu, ochrániť ho konzervačnými prostriedkami a ak je to možné, reštaurovaním ho prinavrátiť do nášho života tak, aby nám a ďalším generáciám sprostredkoval kus našej histórie a kultúry."

Pozrite alebo prečítajte si viac, čo o svojej dlhoročnej praxi reštaurátora hovorí autor výstavy Aleš Šilberský.


Miesto konania: SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Žižkova 14, Bratislava, výstavný priestor na prízemí

Autori výstavy: Aleš Šilberský, Juraj Rapoš

Skladačka k výstave (PDF, 459,5 kB) 


Výstava potrvá ešte
prebieha

V médiách
Múzeum kultúry karpatských Nemcov mapuje reštaurovanie predmetov
Múzeum kultúry karpatských Nemcov mapuje reštaurovanie zbierkových predmetov

Otváracie hodiny múzea 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave
Utorok – Nedeľa: 10.00 – 17.00 h. Posledný vstup 16.30 h 

Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej 
Objednať sa je potrebné minimálne päť dní vopred.

Dom Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne 
Piatok: od 16.00 do 18.30 h

Vstupné do múzea 

Základné vstupné 4 € 
Všetko vstupné

Kontakt 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave 
mail:   mkkn@snm.sk 
telefón:  +421 2 544 15 570 
            +421 2 204 91 225-8 

Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej 
telelfón: +421 46 547 51 74
mobil:    +421 905 215 228 

Dom Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne
telefón:   +421 46 544 64 62 

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Všetky informácie