Prirodzene! – Diela z detskej umeleckej dielne s Helmutom Bistikom

od 15. 5. 2023 do 10. 9. 2023

Prirodzene! – Diela z detskej umeleckej dielne s Helmutom Bistikom

Koniec roku 2022 v Medzeve sa niesol v znamení pojmov udržateľnosť a ochrana životného prostredia.

Karpatskonemecký umelec a výtvarný pedagóg Helmut Bistika zorganizoval vo svojom rodnom meste viacdenné tvorivé dielne so žiakmi základnej školy nemeckej národnostnej menšiny. Žiaci 7. a 8. ročníka tu tvorivo prezentovali svoj postoj k téme klimatickej krízy a jej vplyvu na náš život. Vytvorili vlastné plagáty, ktorými chceli demonštrovať nutnosť prísnejšej ochrany klímy. Popri tvorbe z rôznych listov, konárov, machu, šišiek a prírodných materiálov sa diskutovalo o zodpovednom správaní k prírode a životnému prostrediu okolo nás. Niektoré z diel medzevských žiakov môžete vidieť v rámci výstavy v SNM-Múzeu karpatských Nemcov SNM, ktorej hlavným posolstvom je: klíma sa týka nás všetkých.

Výstavu môžete navštíviť do 10. septembra 2023 vo výstavných priestoroch múzea na Žižkovej ulici č. 14 v Bratislave každý deň okrem pondelka od 10.00 do 16.30 hod.

obraz 

 obraz