Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

od 4. 5. 2021

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ


SNM – Múzeum SNR – Múzeum Milana Rastislava Štefánika otvára novú expozíciu venovanú Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Prístupná pre verejnosť bude od 04. mája 2021. 

Stvárnením a obsahovou náplňou nová expozícia vizualizuje nielen významné životné etapy štátnika a diplomata generála Štefánika, ale predstavuje ho aj ako znalca umenia, človeka mnohopočetných záľub, ako Slováka srdcom, vždy hrdého na svoj pôvod, národ, ktorému ostal verný v diele i myšlienkach. 

Expozícia ponúka množstvo doposiaľ nevystavovaných zbierkových predmetov a prvky modernej múzejnej prezentácie. Prostredníctvom viac ako 400 kusov historických artefaktov z rôznych fondových inštitúcii na Slovensku rozpráva životný príbeh Štefánika zrozumiteľne a citlivo. Počas prehliadky expozície sa návštevník vráti v čase a priestore – ocitne sa pod hviezdnou oblohou na južnej pologuli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho pracovni v Meudone a stane sa svedkom rozhovoru troch významných štátnikov, ktorí sa podieľali na vzniku Československa. V závere sa pozornosť venuje aj zložitému osudu Štefánikovej pamiatky.

Autori výstavy: Radoslav Ragač, Branislav Panis, Miloslav Čaplovič 

Pozvánka (PDF, 3,1 MB)

 

 

 

 

Expozícia potrvá ešte
prebieha

V médiách
Nová expozícia M.R. Štefánika na Košariskách

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt