Vstupné

I. Malý okruh (Expozícia M. R. Štefánik v rodnom dome − Múzeum M. R. Štefánika)
Základné vstupné 4,00 €
Zľavnené vstupné 3,00 €
Školská skupina 3,00 €/ 3 kultúrne poukazy
Rodinné vstupné  10,00 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S, ICOM,
držitelia novinárskych preukazov, zamestnanci MK SR, držitelia VIP vstupenky, pracovníci SNM, pedagogický dozor
zdarma
 
II. Veľký okruh (Expozícia M. R. Štefánik, prehliadka evanj. kostola, hroby rodičov M. R. Štefánika na miestnom cintoríne) 
Základné vstupné 5,00 €
Zľavnené vstupné 4 €
Školská skupina 3,50 €/ 3 kultúrne poukazy+ 0,50 cent
Deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S, ICOM,
držitelia novinárskych preukazov, zamestnanci MK SR, držitelia VIP vstupenky, pracovníci SNM, pedagogický dozor, prvá streda v mesiaci
zdarma
 
Špeciálna prehliadka
Základné vstupné 5,00 €
Zľavnené vstupné  4,00 €
Rodinné vstupné 15,00 €
 
Vzdelávacie programy
Vzdelávací program typ A do 60 min. 4,00 €/4 kultúrne poukazy
Vzdelávací program typ B nad 60 min.  5,00 €/5 kultúrne poukazy
 
Výstava
Základné vstupné 1,00 €
Zľavené vstupné 0,50 €
Lektorský výklad do 10 ľudí 5,00 €
Vstup mimo otváracich hodín 20,00 €