SNM – Múzeum Slovenských národných rád získalo jednu z hlavných cien Živa 2022

18. 11. 2022

SNM – Múzeum Slovenských národných rád získalo jednu z hlavných cien Živa 2022

V Rytierskej sále slovinského hradu Brežice boli v piatok večer 18. novembra vyhlásení víťazi ŽIVA AWARD 2022, ktorých už od roku 2014 vyhlasuje Fórum slovanských kultúr. Jednu z hlavných cien získalo prvýkrát v histórii odovzdávania ŽIVA AWARD aj Slovenské národné múzeum (SNM), medzinárodná porota sa formou čestného uznania rozhodla oceniť prácu SNM – Múzea Slovenských národných rád na Myjave. 

Podľa rozhodnutia medzinárodnej poroty sa najlepším slovanským múzeom stalo Mestské múzeum Virovitica na hrade Pejačević v Chorvátsku. Cenu pre najlepšiu slovanskú pamiatkovo chránenú lokalitu si odniesla Galéria Cukrarna v slovinskej Ľubľane, ktorá vznikla na pôde bývalého cukrovaru a je súčasťou Mestského múzea Ľubľana. 

SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika sa stalo laureátom prestížnej ceny ŽIVA 2022 za napĺňanie úlohy múzea pri zachytávaní a prezentovaní národnej minulosti na Slovensku a definovaní identity a vedomia národa. „Porotu oslovilo snúbenie pôvodnej a novej architektúry oboch múzeí a spôsob zachovania ducha autentických historických priestorov v spojení s modernými prvkami expozície a prezentácie. Ich nemalé očakávania tiež prevýšil bohatý súbor vystavených exponátov z rôznych končín sveta, ktoré po sebe zanechal, okrem iného, cestovateľ a zberateľ Milan Rastislav Štefánik,“ poznamenal k rozhodnutiu poroty Pavol Trúsik, zástupca riaditeľky SNM – Múzea slovenských národných rád. 

ŽIVA AWARDS 2022 zaznamenali najväčší počet nominácií v doterajšej osemročnej histórii udeľovania cien, nominovaných bolo 29 múzeí a galérií z Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Chorvátska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Poľska, Srbska, Slovenska a Slovinska. 

„Ocenenie, ako je ŽIVA Award pre naše špecializované múzeum na Myjave, predstavuje veľmi potrebný impulz. Najmä posledné tri roky, poznamenané pandémiou koronavírusu, vojnou na Ukrajine a infláciou, predstavujú pre celú kultúru veľkú skúšku. Je dobré, keď sa cez zahraničné ocenenie ľudia u nás dozvedia, že slovenské múzeá sú konkurencieschopné, ponúkajú zaujímavý obsah a ľudia sa pri ich návšteve obohatia nielen o nové poznatky, ale odídu aj s emotívnym zážitkom,“ dodal k významu udelenia prestížnej medzinárodnej ceny pre Slovenské národné múzeum Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea a jeden z členov medzinárodnej poroty ŽIVA 2022. 

K oceneným múzeám v tohtoročnej ŽIVA AWARDS patria aj ďalšie slovenské múzeum – Ľubovnianske múzeum, Múzeum súčasného umenia v Skopje (Severné Macedónsko), Hradné múzeum v poľskej Pszczyne, skanzen Sirogojno (Srbsko), Národné etnografické múzeum vo Varšave a Galéria Nikola Koku Jankovića, ktorá je súčasťou Národného múzea v srbskom Kragujevaci.