Tvorivé dielne v GDM

od 1. 1. 2022, 08:30 do 28. 12. 2022, 10:55

Tvorivé dielne v GDM

Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku realizuje v roku 2022 tvorivé dielne, zaujímavé podujatia pre deti, študentov rôznych vekových kategórií. Je možné vybrať si z uvedenej ponuky. 

Pre bližšie informácie kontaktujte 

mail: ludmila.razina@snm.sk 
tel. č.: 054/245 1004

Záujemcov o program žiadame hlásiť návštevu najneskôr 3 dni vopred.
Zvolený program realizujeme v ktoromkoľvek mesiaci.
Možnosť prispôsobenia zvoleného programu.

Realizácia: utorok - piatok od 9.00 do 16.00 h
Dĺžka programu: 60 min.
Optimálny počet detí v skupine: 25
Vstupné 3,00 € / žiak alebo kultúrne poukazy

Tešíme sa na Vás!