SKVOSTY VÝCHODU V ZNÁMKOVEJ TVORBE FRANTIŠKA HORNIAKA

od 7. 9. 2017 do 22. 10. 2017

SKVOSTY VÝCHODU V ZNÁMKOVEJ TVORBE FRANTIŠKA HORNIAKA


Lokalita: Galéria Dezidera Millyho, ul. Partizánska 45, 089 01 Svidník
Vernisáž výstavy: 7. 9. 2017 o 14. 00 h  
Termín výstavy: od 7. 9. 2017 - 22. 10. 2017
Kurátor výstavy: Mgr. Monika Poliaková

V roku 2006 pri príležitosti stého výročia narodenia národného umelca Dezidera Millyho významný slovenský rytec a výtvarník František Horniak vybral obraz Krivý jarok na tvorbu poštovej známky. Tak vznikla poštová známka, ktorej inaugurácia sa konala práve v Galérii Dezidera Millyho. Päťfarebná rytecká transkripcia získala prvé miesto v ankete o najkrajšiu poštovú známku za rok 2006, cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty za najkrajšiu známku a cenu ministra za najkrajšiu rytinu známky. O dva roky neskôr sa v národopisnej expozícii SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutočnil sviatočný akt krstu nových slovenských poštových známok z emisie Krásy našej vlasti: Drevený chrám Dobroslava a Drevený chrám Hervartov. V tom istom roku boli tieto národné kultúrne pamiatky zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Početné zastúpenie skvostov východného Slovenska v známkovej tvorbe Františka Horniaka svedčí o jeho spolupatričnosti a súžití s týmto krajom.

Výstava Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka je obsahovo jedinečná a príťažlivá. Výstavný projekt prezentuje umelcovu tvorbu v priestoroch Galérie Dezidera Millyho vo Svidníku s početným zastúpením ryteckých prepisov práve z východoslovenského regiónu v pôsobivej syntéze vynikajúcich obrazov výtvarných velikánov a majstrovských rytín, následne líniových rozkresieb i samostatných známok. Návštevníci majú možnosť vytvoriť si obraz cesty od obrazovej predlohy k samotnej poštovej známke.

František Horniak patrí medzi popredných svetových rytcov poštových známok, za realizáciu ktorých Slovenská pošta, a.s., získala množstvo prestížnych medzinárodných ocenení. Rodák zo Žikavy pri Zlatých Moravciach absolvoval v roku 1975 Odbor plošného a plastického spracovania kovov na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici. Praktické vedomosti z tohto odboru využil po roku 1981 pri tvorbe rytých poštových pečiatok ako zamestnanec Technickej ústredne spojov v Bratislave. Tesne pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1991 začal participovať aj na tvorbe poštových známok, ktorých má doteraz na účte viac než 150. Majstrovstvo jeho známkovej tvorby ocenili odborné poroty na mnohých prestížnych súťažiach: za reprodukciu olejomaľby Ladislava Medňanského Potok za humnami, na brehu, získal na Grand Prix de l’Exposition WIPA Viedeň 2003 ocenenie Najkrajšia známka na svete, v tej istej súťaži v roku 1998 sa umiestnila na 3. mieste ďalšia jeho známka – Martin Benka: Krajina z Terchovej, ktorej na Slovensku udelili päť cien vrátane Slovak Gold. Známka Narodenie zo Spišskej Starej Vsi získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu známku Európy, ktorú vyhlasuje nemecký časopis Deutsche Briefmarken – Revue. Významným ocenením F. Horniaka je cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky – Krištáľová známka za najkrajšiu slovenskú známku roku 2007 s vyobrazením Bratislavského hradu z Viedenskej obrázkovej kroniky zo 14. storočia. Autorom výtvarného návrhu známky je akademický maliar, profesor Dušan Kállay. Známka Umenie: Alfons Mucha, ktorá bola zaradená medzi TOP 5 najkrajších známok sveta v roku 2016 na súťaži Grand prix de lʼexposition WIPA vo Viedni, získala titul Najlepšie vytlačená známka sveta v súťaži China Best Foreign Stamp Annual Poll v Pekingu.

František Horniak žije a tvorí v Bratislave.