19.ročník turistického pochodu Chodníčkami Alexandra Pavloviča

25. 9. 2010, 08:00 - 17:00

19.ročník turistického pochodu Chodníčkami Alexandra Pavloviča

Dňa 25. septembra 2010 pod patronátom primátora mesta Svidník Ing. Michala Bartka a starostu obce Šarišské Čierne Jána Buvaliča uskutočnil sa XIX. ročník turistického pochodu Chodníčkami Alexandra Pavloviča. Na rozdiel od minulých rokov, z dôvodu konania referenda, sa pochod uskutočnil nie tretiu ale až poslednú septembrovú sobotu. Pochodu sa zúčastnilo 57 záujemcov rôznych vekových skupín. Počasie turistickej akcii veľmi prialo a dnes už môžeme povedať, že za posledných 51 rokov v tento deň iba raz pršalo. Podľa slov pracovníčky SNM–Múzea ukrajinskej kultúry a členky Klubu slovenských turistov BESKYD vo Svidníku Mgr. Anny Chudíkovej, ktorá vynechala iba jeden z doterajších XIX. ročníkov, akcia bola organizačne dobre pripravená. Priaznivé počasie prilákalo aj nových účastníkov, ktorí sa pochodu zúčastnili po prvýkrát. Teší ju skutočnosť, že medzi nimi bolo aj veľa mladých turistov, ktorým sa pochod určite zapáčil a budú sa ho zúčastňovať aj v nasledujúcich rokoch. Príkladom môže poslúžiť účasť žiakov 1. ZŠ na Komenského ulici pod vedením pani učiteľky Kvety Ozogarovej, čo je dobrou predzvesťou ďalšej účasti mladých turistov a to už na najbližšom XX. ročníku v roku 2011. Veľká zásluha v úspešných priebehoch doterajších pochodov patrí predovšetkým najčastejším účastníkom, ako sú manželia Brudňakovi, Michal Bartko, Michal Hudák, Anna Chudíková, Miroslav Sopoliga, Štefan Hostiňák, Helena Lacová, Ján Kmiť, Ján Štefanišin, Jozef Rodák, Milam Babej a desiatky ďalších. Nemilou skutočnosťou však bolo to, že určité úseky značkovanej turistickej trasy, neohľaduplní „milovníci lesa“ zatarasili drevným odpadom z výrubu stromov a zničili lesné cesty hlbokými koľajami, ktoré po sebe zanechali kolesa traktorov, čo značne sťažovalo a znepríjemňovalo samotný pochod. Hlavný organizátor pochodu Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR a spoluorganizátori: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry, Občianske združenie CHRÁNIME KRAJ POD DUKLOU a Klub slovenských turistov BESKYD vo Svidníku srdečne ďakujú všetkým účastníkom pochodu a hlavným sponzorom akcie – Mestskému úradu vo Svidníku, Obecnému úradu v Šarišskom Čiernom, poslancovi PSK a MsZ vo Svidníku Ing. Jánovi Holodňákovi a majiteľovi súkromnej firmy Elektrotransport „CD“ Cyrilovi Dudášovi.

 

Ladislav Puškár