Novoročné vinšovanie 2011

15. 1. 2011, 08:00 - 23:00

Novoročné vinšovanie 2011

Dňa 15. januára 2011 (sobota) o 10.00 hod. v národopisnej expozícii v prírode (skanzene) SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa uskutočnilo podujatie s názvom Novoročné vinšovanie.... Hlavným organizátorom tohto podujatia boli Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, mesto Svidník, občianske združenie Pre náš Horný Šariš pod záštitou primátora Svidníka Ing. Jána Holodňáka. Táto akcia mála za cieľ zaviesť novú tradíciu stretávania sa širokej verejnosti v areáli skanzenu SNM - MUK pri príležitosti Nového roku podľa juliánskeho kalendára. S pásmom novoročných vinšovaní a kolied sa predstavili:

- detský folklórny súbor MAKOVIČKA zo Svidníka

- žiaci svidníckych základných škôl

- žiaci z detského krúžku ukrajinského jazyka, ktorý pracuje pri Základnej škole Ul. Karpatská 803/11 vo Svidníku pod vedením učiteľky Chavkovej

Svojím vystúpením účastníci programu priblížili tradície vítania Nového roku našich predkov v autentickom prostredí skanzenu. Okrem toho v priestoroch starobylej vozárne sa predstavili žiaci prvého stupňa 3. Základnej školy vo Svidníku s ľudovou rozprávkou O stratenej rukavičke. Súčasťou podujatia bola aj plánovaná súťaž v stavaní snehuliakov, ale nakoľko tohtoročné vítanie Nového roku bolo bez snehu, deti si snehuliaka zhotovili z papiera v spomínanej vozárni. Súčasťou podujatia boli aj novoročné pozdravy a koledy pozvaných hostí a prítomných návštevníkov ako aj tradičná ľudová zabíjačka, prezentácia a ochutnávka mäsových výrobkov vo furmanskej krčme pri ľudovej hudbe.

 

PhDr. Jozef Varchol