Vinšujeme Vám, vinšujeme

20. 6. 2010, 09:00 - 15:00

Vinšujeme Vám, vinšujeme

Stalo sa dobrou tradíciou, že v rámci Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska od roku 1987 sa v národopisnej expozície v prírode (skanzene) SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku koná folklórno-etnografický program POKLADY ĽUDU. Tento rok, počas 56. ročníka týchto Slávností sa 20. júna 2010 uskutočnil program pod názvom Vinšujeme vám, vinšujeme („Vinčujeme vam, vinčujeme“) v objekte vozárne. S pásmom tradičných kalendárnych zvykov a obradov zimného slnovratu, počnúc priadkami, zvykmi na Andreja, Mikuláša („Nykolaja“), Štedrým večerom, vinšovaním, koledovaním, Mláďatkami, posvätením potočnej vody a končiac fašiangovou zábavou sa v ňom predstavili tieto dva známe a populárne súbory: 1. folklórny súbor „KEČERA“ z Jakubian (vedúce súboru Anna Bondrová a Eva Faberová), 2. folklórna súbor „POĽANA“ z Jarabiny pod vedením Márie Kaňovej. Scenár a réžia tohto programu: Jozef Varchol. Tieto starobylé zvyky priblížili folklórne súbory liatím olova cez kľúčový otvor na deň sv. Andreja, ktorým si výdaja chtivé dievčatá podľa odliatku veštili svoj osud; zvykmi na Štedrý večer („Velyju“), kedy kulminoval štedrovečerný stôl s obradovými stravami („horochova kaša z gruľamy“, „varjanka zo sušenych slyvok“, obradový chlieb „knyš“, pirohy s kapustou a pod.) a samozrejme cesnakom, ako ochranným prostriedkom proti onemocneniam a iným zlým vplyvom (na dobrú úrodu sa na stôl dávalo trochu z každého druhu plodín a zŕn); a štedrovečernými atribútmi pri stole (obmotaná reťaz okolo nôh stola mala zabezpečiť, aby sa rodina počas roka držala pokope; jarmo pri stole malo dosiahnuť to, aby voly, kravy dobre ťahali záprah); pred večerou a po nej sa pomodlili „Otče naš, ižejesy“. Tento sviatočný čas priblížili detskí vinšovníci („štedracy“) a dospelí („koľadnycy“) starobylými koledami. A tak v podaní speváckej skupiny jarabinských žien, zavitých v biele vlnené veľké šatky, ktorej členkou bola aj Anna Derevjanyková dirigentka pravoslávneho duchovného zboru pri chráme Alexandra Nevského v Prešove (rodáčka z Jarabiny), ako aj v podaní jakubianskeho folklórneho súboru „Kečera“ sa vo vozárni niesli sýte, nádherné tóny tradičných „koľadok“. Po nich nasledoval zvyk na Mláďatká, čiže „mladenky“, kedy sa chodilo „mladenkuvaty“: dievčatá o štvrtej hodine nadránom budili mládencov a bili ich čečinovými vetvičkami po nohách a rukách, aby ich neboleli. Obidva súbory predviedli aj archaický zvyk svätenia potočnej vody („Vojordany“), ktorú ženy naberali do nádobiek („dynerka“), preventívne sa z nej trochu napili aj umyli, aby boli zdraví a po príchode domov ňou kropili všetky štyri kúty obydlia, aby sa ochránili pred chorobami a iným nešťastím. Program sa zakončil fašiangovou ľudovou zábavou v posledný deň tzv. „Puščaňa“, kedy sa v dedine robila „skladana“: zbierali sa potraviny, ako klobásky, slanina, vajíčka a pod., z ktorých sa robila hostina, lebo po polnoci sa už začínal 40 dňový Veľkonočný pôst. Zahraniční návštevníci na toto podujatie prišli zo Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, Maďarska, Poľska, Česka a Kanady. Medzi divákmi bol aj vzácny hosť, najvyšší predstaviteľ pravoslávnej cirkvy na Slovensku, jeho vysokopreosvietenosť Ján, arcibiskup Prešovský a Slovenska, ktorého sprevádzal riaditeľ Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchije Alexander Cap. Spolu s miestnymi duchovnými prot. Jánom Sovičom a jerejom Jánom Pajkošom slúžili svätú liturgiu v drevenom chráme (cerkvi) sv. Paraskievy z roku 1766, ktorá sa nachádza v areáli skanzenu SNM - MUK vo Svidníku a to pred začiatkom folklórno-etnografického programu Vinšujeme vám, vinšujeme.

 

Nadežda Varcholová

foto: Jozef Makara