Chlieb náš každodenný

8. 8. 2021

Chlieb náš každodenný

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako spoluorganizátor
67. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
Vás srdečne pozýva do

S K A N Z E N U 8. AUGUSTA 2021

9.00 hod. – SVÄTÁ LITURGIA v drevenom chráme sv. Paraskievy z 18. storočia
10.30 hod. – POKLADY ĽUDU. CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ
– folklórno-etnografický program zo života roľníkov na východnom Slovensku
a o náročnej ceste obilného zrna k finálnemu produktu – chlebu

Tešíme sa na Vás!

СНМ – Музей української культури у Свиднику як співорганізатор
67 Свята культури русинів-українців Словаччини
сердечно запрошує Вас у

С К А Н С Е Н 8 СЕРПНЯ 2021

9.00 год. – СВЯТА ЛІТУРГІЯ в дерев'яному храмі св. Параскеви з 18 стор.
10.30 год. – «СКАРБИ НАРОДУ. ХЛІБ НАШ НАСУЩНИЙ»
– фольклорно-етнографічна програма про спосіб життя селян у східній Словаччині
та про важкий шлях пшеничного колоска до кінцевого продукту – хліба

Ласкаво просимо!

plagát