Múzeum holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi


Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Expozičný komplex sa nachádza v piatich pôvodných budovách pracovného a koncentračného tábora pre Židov. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.  

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz dokončilo Slovenské národné museum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave záverečnú časť Stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi, barak č. 2. Témou tejto časti expozície sú tábory, strediská a getá na celom území Slovenska vrátane okupovaných na južnom Slovensku. Detailne sa zameriava aj na Židov v tzv. 6. robotnom prápore a na perzekúcie, ktoré sa diali na našom území v období holokaustu, ako Kremnička a Nemecká. Súčasťou novosprístupneného baraku je i Pamätník - spomienková miestnosť, v ktorej si návštevník môže vypočuť mená deportovaných zo Slovenska a priestor, kam môže vložiť svoje pocity či priania zaznamenané na papier.

Expozícia bola budovaná od roku 2015. Jej obsahová stránka bola konzultovaná s poprednými slovenskými historikmi, odborníkmi z Izraela a pamätníkmi, ktorí prešli pracovným a koncentračným táborom v Seredi, resp. prežili hrôzy holokaustu. Autorský kolektív interných pracovníkov Múzea židovskej kultúry v Bratislave (PhDr. Stanislava Šikulová; Mgr. Eva Poláková, PhD.; Mgr. Andrea Demeterová; Mgr. Jana Schreiberová; Mgr. Kristína Dublanová) viedol hlavný kurátor, autor libreta a scenára expozície prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., riaditeľ múzea. Výtvarno-priestorový návrh a realizácia je dielom N&Vdesign, s. r. o. pod vedením Niny Veselej-Cohen.

V prvej časti expozície sprístupnenej v roku 2016 sa môže návštevník oboznámiť s problematikou holokaustu na Slovensku a deportáciami za hranice slovenského štátu do nacistických vyhladzovacích táborov. Pripomenuté sú osudy tých, ktorí boli zavraždení, i nemnohých, ktorí prežili, ale aj záchrancov ocenených vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi. Od roku 2018 je súčasťou okruhu pre návštevníkov barak č. 3, ktorý scénickou formou približuje život v seredskom tábore, kde Židia nútene pracovali pre štát, ktorý ich z rasových dôvodov zbavil občianskych práv, väznil a napokon deportoval.

Ukončiť projekt Stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Hradený bol z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR a čiastočne Ministerstva financií SR. Rekonštrukcia budov a areálu pracovného tábora v Seredi prebiehala od roku 2009. Celková suma finančných prostriedkov na realizáciu celého projektu bola 7,5 mil. eur, vytvorených bolo 13 nových pracovných miest.

„Ak ešte stále existujú ľudia, ktorí pochybujú, či sa holokaust na Slovensku stal, odporúčam navštíviť expozíciu v Seredi, masové hroby i ďalšie miesta. Snáď potom zvíťazí zdravý rozum a poznatky o našej histórii sa lepšie vštepia do vedomostí pochybovačov," vyhlásila počas slávnostného otvorenia expozície 11. februára 2020 ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková. Otvorenia expozície sa zúčastnil aj minister financií Slovenskej republiky Peter Kamenický a J. E. Boaz Modai, veľvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike. Prítomní boli aj štyria pamätníci, ktorým sa podarilo holokaust prežiť. Súčasťou podujatia bola tiež prezentácia dokumentu o Anrejovi Steinerovi, židovskom architektovi pracovných táborov.