Múzeum holokaustu v Seredi poskytne výklad v posunkovom jazyku

od 23. 1. 2017

Múzeum holokaustu v Seredi poskytne výklad v posunkovom jazyku


V expozícii SNM-Múzea židovskej kultúry Múzea holokaustu v Seredi spustili službu videosprievodcu, ktorá nepočujúcim poskytne výklad v posunkovom jazyku. Múzeum holokaustu zamerané na prevenciu proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a ľudskoprávne otázky je prvé v rámci siete Slovenského národného múzea s ponukou takejto služby.

Videosprievodca nepočujúcim preloží nie len výklad sprievodcu v múzeu, ale napríklad aj výpovede preživších, ktoré sa viažu k jednotlivým expozíciám. Takto sa múzeum otvára širšiemu počtu návštevníkov. Nepočujúcim stačí priložiť tablet ku QR kódu a videosprievodca sa spustí. Môžu použiť aj vlastné telefóny a iné zariadenia, ktoré sú vybavené čítačkou kódu. Videosprievodcu múzeum sprístupnilo v spolupráci s Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých. Podľa údajov žije a Slovensku približne 200-tisíc sluchovo postihnutých ľudí. Viac než len textovú podobu expozície na Slovensku ponúka však veľmi málo múzeí.


Expozícia potrvá ešte
prebieha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt