,,Jasenovac“ – bývalý koncentračný tábor

od 4. 4. 2023 do 28. 4. 2023

,,Jasenovac“ – bývalý koncentračný tábor

Jasenovac je miesto, kde príslušníci takzvaného Nezávislého štátu Chorvátsko zriadili v rokoch 1941 až 1945 koncentračný tábor, v ktorom vraždili ľudí za použitia nevídanej krutosti. Podľa "United States Holocaust Memorial Museum" zavraždili príslušníci Ustašovho režimu v tábore Jasenovac medzi 77.000 až 99.000 ľudí, pričom to nemusí byť konečné číslo, keďže dôkazový materiál bol pravdepodobne zničený. Väčšinu obetí tvorili srbskí občania takzvaného Nezávislého štátu Chorvátsko, nasledovali ich Rómovia, Židia a etnickí Chorváti a moslimovia, oponenti režimu.

V obci Jasenovac bol vladykom Jovanom, pakracko-slavónskym eparchom, hierarchom Srbskej pravoslávnej cirkvi v Chorvátsku zriadený kláštor, kde sa každý deň modlia za obete tábora. Tam vznikli aj maľby sestry Marije, ktoré vystavíme v Múzeu holokaustu v Seredi. Sestra Marije je výtvarníčkou kláštora, ktorú genius loci miesta inšpiroval k namaľovaniu série 25 obrazov v koptsko-arménsko-gruzínskom štýle.

Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci so Srbskou ortodoxnou cirkvou organizuje výstavu výtvarných diel, ktorej vernisáž sa uskutoční 4. apríla 2023 o 17:00 hod. v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi na Kasárenskej 1005. Hlavným rečníkom na podujatí bude sám vladyka Jovan, pakracko-slavónsky eparcha, hierarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi v Chorvátsku.

Výstava bude dostupná pre verejnosť do 28. apríla 2023 vo výstavnej miestnosti Múzea holokaustu v Seredi denne okrem soboty, v čase 8.00 do 15.00 (po-pi) a 9.00 do 16.00 (ne).