Každý tretí

od 25. 11. 2022 do 25. 1. 2023

Každý tretí

Pred septembrom 1939, tvorili Židia (v počte zhruba 370 000) asi tretinu populácie celej Varšavy. V jednom meste spolunažívali dva svety - poľský a židovský – líšili sa náboženstvom, oblečením, jazykom a zvykmi. Väčšina Židov bývala v oblasti ulíc Gęsia, Świętojerska a Nalewki. To bol dôvod nemeckých okupantov pre zriadenie uzavretej štvrte v tejto oblasti - najväčšieho geta v nacistami okupovanej Európe. Výstava je venovaná Židom, ktorí tam žili. 

Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Múzeom varšavského geta prináša výstavu archívnych fotografií, ktoré zachytávajú každodenný život geta počas holokaustu. 

Webová stránka Múzea varšavského geta

Partner

Múzeum varšavského geta