Pamäť ako referencia. Kritické kontexty slovenského štátu v súčasnom vizuálnom umení

od 8. 5. 2023 do 9. 9. 2023

Pamäť ako referencia. Kritické kontexty slovenského štátu v súčasnom vizuálnom umení

Posledných desať rokov sledujeme v slovenskom vizuálnom umení nárast tém, ktoré sa kriticky zaoberajú problematikou slovenského štátu, autoritárskych alebo totalitných režimov 20.storočia. Tento nárast nie je číro náhodný. Súvisí s dobou, v ktorej žijeme, so spoločnosťou, v ktorej už dlhšie obdobie silnejú nacionalistické a profašistické sily. Väčšina autorov prezentovaných na výstave sa venuje individuálnemu štúdiu autoritárskych režimov, totalitnej propagande, vizuálnej kultúre tej doby, ale aj orálnej histórii mapujúcej  dopady politických rozhodnutí na konkrétne ľudské životy. Autori hľadajú v spleti historických vrstiev zástupné témy, ktoré by mali potenciál vytvoriť kontext so súčasnou politickou a spoločenskou situáciou.

Pamäť zohráva kľúčovú rolu v tejto veci. Rozpamätávanie sa na traumatické obdobia našej minulosti, ich pripomínanie prostredníctvom výstav alebo iných kultúrnych rituálov, pomáha konštituovať v spoločnosti kolektívnu pamäť. Tá je dôležitá pre súčasnosť i budúcnosť slovenskej spoločnosti, jej slobodného a demokratického vývoja. Jednotliví autori na výstave rôznorodým spôsobom podávajú správu (referenciu) o našej problematickej histórii. Často pracujú so symbolmi totalitnej propagandy alebo so symbolmi dôsledkov politiky slovenského štátu, zaujímajú sa o pamäť miesta postihnutého smutnými udalosťami, prípadne o rodovo podmienené distribuovanie rolí a povinností medzi obyvateľstvo uzamknuté v autoritatívnom režime. Pri viacerých dielach si uvedomujeme, že historické témy a symboly nezostávajú vo svojej minulosti, sú aktuálne aj dnes.

Autori: Daniela Krajčová, Klára Kusá, Zorka Lednárová, Marcel Mališ, Matúš Maťátko a Filip Sabol, Erika Meszárosová
Kurátorka: Bohunka Koklesová
Architekt výstavy: Peter Liška
Grafický dizajnér: Marek Novák
Historický kontext a príbehy 20. storočia: Matej Beránek, Dominik Janovský, Martina Lábajová, Sandra Polovková, Martin Rodák  
Produkcia: Nina Pompošová
Múzeum holokaustu v Seredi
Post Bellum SK

Projekt s názvom HISTORY DEFINES OUR FUTURE je realizovaný v rámci programu “Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca” spolufinancovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. mája 2023 o 17:00 hod. v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi na Kasárenskej 1005.

Výstava bude dostupná pre verejnosť do 9. septembra 2023 vo výstavnej miestnosti Múzea holokaustu v Seredi denne okrem soboty, v čase 8.00 do 15.00 (po-pi) a 9.00 do 16.00 (ne).