Chatam Sofer

26. 9. 2022, 16:00 - 17:00

Chatam Sofer

Prednáška o živote a diele Chatama Sofera a prezentácia literatúry viažucej sa k tomuto významnému židovskému učencovi 19. storočia. 

Pri príležitosti 260. výročia narodenia Chatama Sofera sa v pondelok 26. septembra 2022 uskutoční v priestoroch SNM – Múzea židovskej kultúry prednáška o tomto slávnom rabínovi, ktorý ovplyvnil svojím učením a náboženskými názormi európske aj svetové ortodoxné komunity. Prednáška Viery Kamenickej predstaví Bratislavu 19. storočia ako jeho pôsobisko, tunajšiu rabínsku školu, ktorú viedol, i dôstojné miesto jeho posledného odpočinku. 

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia výstavky literatúry z fondu knižnice Múzea židovskej kultúry, ktorá sa vzťahuje k osobnosti rabína Sofera. Písomnosti, ich nadobúdanie a využívanie tohto vzácneho knižného súboru v krátkej prednáške predstaví Kamila Fircáková.