Chatam Sofer

22. 11. 2022, 16:30 - 17:30

Chatam Sofer

Prednáška o živote a diele Chatama Sofera a prezentácia literatúry viažucej sa k tomuto významnému židovskému učencovi 19. storočia. 

Pri príležitosti 260. výročia narodenia Chatama Sofera sa v utorok 22. novembra 2022 uskutoční v priestoroch SNM – Múzea židovskej kultúry repríza úspešnej prednášky o tomto slávnom rabínovi, ktorý ovplyvnil svojím učením a náboženskými názormi európske aj svetové ortodoxné komunity. Prednáška Viery Kamenickej predstaví Bratislavu 19. storočia ako jeho pôsobisko, tunajšiu rabínsku školu, ktorú viedol, i dôstojné miesto jeho posledného odpočinku. 

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia výstavky literatúry z fondu knižnice Múzea židovskej kultúry, ktorá sa vzťahuje k osobnosti rabína Sofera. Písomnosti, ich nadobúdanie a využívanie tohto vzácneho knižného súboru v krátkej prednáške predstaví Kamila Fircáková.

Vstupné
Cena jednotnej vstupenky je 3 €

Kontakt

Kapacita návštevníkov je obmedzená, preto vás prosíme o nahlásenie vašej účasti na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 2 204 90 101; +421 905 723 658.