Fridrich Weinwurm – komentovaná vychádzka

30. 8. 2022, 16:30 - 17:30

Fridrich Weinwurm – komentovaná vychádzka

Dňa 30. augusta si aj tento rok pripomíname výročie narodenia kľúčovej osobnosti modernej architektúry Fridricha Weinwurma. Vydajte sa s nami pri tejto príležitosti ulicami Starého mesta a zoznámte sa s tvorbou tohto ikonického architekta židovského pôvodu. Vychádzka začína o 16:30 pred budovou SNM – Múzea židovskej kultúry na Židovskej 17 v Bratislave.

Vstupné
Cena za vychádzku je 5€ (platí sa v pokladni SNM – MŽK pred prehliadkou)

Informácie pre návštevníkov

Prosíme záujemcov aby svoju účasť nahlásili na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 905 723 658  /  +421 2 204 90 101.