Fridrich Weinwurm – krása funkcionalistických víl

22. 9. 2022, 16:30 - 18:00

Fridrich Weinwurm – krása funkcionalistických víl

Spoznajte krásy reprezentatívnych víl bratislavskej buržoázie. Spoločný projekt SNM – Múzea židovskej kultúry a Múzea mesta Bratislavy vám ponúka možnosť zúčastniť sa komentovanej vychádzky zameranej na prezentáciu funkcionalistických víl významného židovského architekta Fridricha Weinwurma, popredného predstaviteľa slovenskej medzivojnovej moderny. Počas komentovanej vychádzky budete mať možnosť získať predstavu aj o interiérovom riešení týchto stavieb, reprezentatívne zastúpenom vilou Sonnenfeld, ktorú spoločne navštívime. 

Komentovaná vychádzka začína zakúpením lístka v priestoroch SNM – Múzea židovskej kultúry na Židovskej 17 v Bratislave, odkiaľ sa postupne presunieme až do vily Sonnenfeld na Somolického ulici. 

Cena jednotnej vstupenky je 5 €.
Kapacita návštevníkov je obmedzená, preto vás prosíme o nahlásenie vašej účasti na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 2 204 90 101; +421 905 723 658.

Vstupné
Cena jednotnej vstupenky je 5 €