História, zvyky a tradície sviatku Chanuka

20. 12. 2022, 16:30 - 18:00

História, zvyky a tradície sviatku Chanuka

SNM – Múzeum židovskej kultúry pri príležitosti osláv sviatku Chanuka zorganizovalo ďalšiu tematicky orientovanú prednášku. O histórii, tradíciách a zvykoch súvisiacich so slávením tohto sviatku vám porozpráva Viera Kamenická.

Vstupné
Cena jednotnej vstupenky je 3 €

Kontakt

Kapacita návštevníkov je obmedzená, preto vás prosíme o nahlásenie vašej účasti na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 2 204 90 101, +421 905 723 658.