Predstavenie knihy Židovská škola

31. 1. 2024, 17:00 - 19:00

Predstavenie knihy Židovská škola

Srdečne Vás pozývame na predstavenie knihy Židovská škola historičky Kataríny Meškovej Hradskej. Spoločne s autorkou uvedieme jej najnovšiu knihu do života v stredu 31. januára o 17:00 hod. v priestoroch nášho múzea na Židovskej 17 v Bratislave.

Publikácia približuje vývoj židovského školstva na našom území, ktorý bol ovplyvnený spoločenskými a politickými podmienkami a v rôznych obdobiach súvisel s procesom zrovnoprávnenia  Židov s ostatným obyvateľstvom. Taktiež sa venuje formovaniu školskej politiky počas 1. ČSR a postupnému vyraďovaniu židovských študentov zo štúdií počas vojnového slovenského štátu.

V kapacitných dôvodov máme obmedzený počet návštevníkov, preto Vás prosíme o nahlásenie účasti na najneskôr do 30. januára a to mailom na adresu sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 2 204 90 101, +421 905 723 658