Predstavenie knihy Židovské sviatky a kolobeh života

29. 6. 2023, 17:00 - 19:00

Predstavenie knihy Židovské sviatky a kolobeh života

SNM – Múzeum židovskej kultúry vás srdečne pozýva na predstavenie knihy Židovské sviatky a kolobeh života a besedu s autorkou Vierou Kamenickou dňa 29. júna 2023 v SNM - Múzeu židovskej kultúry, Židovská 17, Bratislava

Židovstvo je súčasťou ľudských dejín, jeho príbeh sa vinie tisícročiami od pastierskych kmeňov k národu s vlastným náboženstvom, od slávy židovských kráľov cez útlak dobyvateľov a stratu vlasti k hľadaniu nového domova. Pre židovstvo je dôležitá väzba medzi minulosťou a budúcnosťou, zachovávanie tradícií prostredníctvom dodržiavania prikázaní a sviatkov, ktoré pripomínajú radostné i tragické udalosti z dejín židov. Bohato ilustrovaná publikácia prináša množstvo zaujímavých faktov o židovských sviatkoch a kolobehu života pobožného židovského človeka.