Príbehy židovských umelcov

20. 11. 2022, 14:30 - 16:30

Príbehy židovských umelcov

Srdečne Vás pozývame zúčastniť sa úspešnej série komentovaných prehliadok s názvom Príbehy židovských umelcov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 20. 11. 2022. 

Spoznajte životné príbehy a diela umelcov zastúpených v zbierkach SNM – Múzea židovskej kultúry a Galérie Nedbalka. Vypočujte si odborný výklad a využite možnosť vidieť bežne neprístupné diela z depozitárov múzea a galérie. Spoločné podujatie začína výkladom o 14.30 h v Múzeu židovskej kultúry. Nasledovať bude krátka prechádzka mestom do Galérie Nedbalka, počas ktorej sa zoznámite s miestami, ktoré sú spojené s osudmi židovských umelcov. 

Vstupné
Cena spoločnej vstupenky je 10 €

Kontakt

Prosíme o nahlásenie vašej účasti prostredníctvom mailu: sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach: +421 905 723 658 / +421 2 204 90 101.