Trauma holokaustu po holokauste

14. 5. 2024, 17:00 - 18:00

Trauma holokaustu po holokauste

Štátotvorné pomery a narastanie antisemitizmu na Slovensku po vzniku slovenského štátu signalizovali zmenu v politickom myslení najvyšších štátnych predstaviteľov, ktorí riešenie židovskej otázky pokladali za prioritu. Konečné riešenie sa síce nezačalo  deportáciami  židov do koncentračných táborov, no celý proces postupnej likvidácie židovskej komunity už na odzrkadľoval  morálny aj politický stav vtedajšej slovenskej spoločnosti. Súvisel s mnohými udalosťami, ktoré mali za následok vyvraždenie dvoch tretín slovenských židov. Tých, ktorí holokaust prežili, prenasledovala doživotná trauma. Jej dozvuky sa stali traumou aj pre nasledujúce generácie. 

Pri príležitosti pripomienky Dňa víťazstva nad fašizmom vám prinášame možnosť zúčastniť sa jedinečnej prednášky erudovanej historičky Kataríny Meškovej Hradskej, ktorá sa uskutoční v utorok 14. mája o 17:00 hod. v priestoroch SNM – Múzea židovskej kultúry na Židovskej 17 v Bratislave. 

Jednotná cena vstupenky na prednášku je 3€.

Z kapacitných dôvodov je účasť na podujatí obmedzená. Prosíme vás preto o nahlásenie vašej účasti na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach Tel: +421 2 204 90 101, +421 905 723 658