Židovská plavecká (r)evolúcia - kurátorský výklad

15. 8. 2023, 16:30 - 18:30

Židovská plavecká (r)evolúcia - kurátorský výklad

SNM – Múzeum židovskej kultúry vás srdečne pozýva na prvý kurátorský výklad k novej výstave Židovská plavecká revolúcia už najbližší utorok 15. augusta o 16:30 hod.

Nový výstavný projekt je pokračovaním úspešného cyklu výstav o významných športovcoch židovského pôvodu. Prezentuje históriu organizovaného plávania v rámci židovskej komunity na Slovensku od založenia jedného z najúspešnejších plaveckých klubov prvej Československej republiky – Bar Kochba Bratislava – až po obnovenie židovskej športovej tradície po páde totalitného režimu v roku 1989. Predstavuje inšpiratívne, známe i menej známe židovské plavecké osobnosti, ktoré často napriek ťažkým životným podmienkam dosiahli výnimočné úspechy vo svojom športovom i osobnom živote.

Výstavou vás prevedie riaditeľ Múzea židovskej kultúry Michal Vaněk, ktorý je kurátorom výstavného projektu.

Jednotná cena vstupenky na podujatie je 3€.

Počet účastníkov podujatia je obmedzený, preto prosíme o nahlásenie vašej účasti na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo telefónnych číslach +421 2 204 90 101, +421 905 723 658.

Svojou účasťou dávate súhlas na zverejnenie fotografií z podujatia.