Židovské pohrebné náboženské príkazy a prejavy úcty k zosnulým

8. 11. 2022, 16:30 - 18:00

Židovské pohrebné náboženské príkazy a prejavy úcty k zosnulým

Najstarobylejšie kultúrne a náboženské prejavy súvisia s úmrtím a pochovávaním. Židovská tradícia so svojimi vlastnými špecifikami v oblasti pohrebných rituálov pretrváva ešte od biblických čias. Viac o pohrebných zvykoch a prejavoch úcty k pamiatke zosnulých  sa môžete dozvedieť počas prednášky Viery Kamenickej, ktorá sa uskutoční v priestoroch SNM – Múzea židovskej kultúry.

Vstupné
Cena jednotnej vstupenky sú 3 €

Kontakt

Kapacita návštevníkov je obmedzená, preto vás prosíme o nahlásenie vašej účasti na mailovej adrese sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 2 204 90 101; +421 905 723 658.