Online Virtuálna prehliadka stálou expozíciou SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave

Online Virtuálna prehliadka stálou expozíciou SNM – Múzea židovskej kultúry v Bratislave

Program je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ 
Dĺžka programu: 1 – 2 vyučovacie hodiny 

Online program určený pre učiteľov, ktorí by so svojimi žiakmi chceli navštíviť Múzeum židovskej kultúry, avšak kvôli diaľke, prípadne iným skutočnostiam nemôžu. „Virtuálne sprevádzanie" pre žiakov a študentov po MŽK v Bratislave je zabezpečené prostredníctvom videa v ktorom je zmapovaná stála expozícia múzea. Video je doplnené o hovorené slovo lektorky múzea, ktorá žiakov a študentov v reálnom čase na diaľku sprevádza. Takto sa „do múzea" dostanú aj školy, ktoré sú príliš ďaleko, aby mohli návštevu absolvovať aj fyzicky. Online program prebieha na platforme ZOOM. Pre viac informácií nás kontaktujte. 

Online program je spoplatnený jednotnou sumou 15 € za skupinu.

Kontakt

m: kristina.dublanova@snm.sk, snm.mzk.ba@gmail.com 
t: +421 2 204 90 104