Uzatvorenie múzea z dôvodu pravidelnej dezinskecie

3. 5. 2022

Uzatvorenie múzea z dôvodu pravidelnej dezinskecie

Vážení návštevníci, 

oznamujeme vám, že z dôvodu pravidelnej dezinsekcie bude SNM – Prírodovedné múzeum 6.5. – 8.5.2022 zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie