Poslanie a história múzea

Poslanie 
SNM – Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme. Je ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Akvizičná činnosť múzea je zameraná najmä na územie Slovenska. Odbornej verejnosti sú zbierky poskytované na vedecké štúdium a širšej verejnosti sú prezentované prostredníctvom expozícií a výstav, prednášok, knižných monografií, publikačných výstupov v odbornej i dennej tlači, rozhlase a televízii. Prírodovedné múzeum sídli v hlavnej budove SNM na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave. 
V sídelnej budove Slovenského národného múzea v súčasnosti sídli okrem SNM – Prírodovedného múzea aj Riaditeľstvo SNM, ktoré ako svoje výstavné priestory využíva prízemie a prvé poschodie. Stále expozície Prírodovedného múzea sú situované na druhom a treťom poschodí. V budove sa nachádza aj odborná knižnica, prístupná pre verejnosť. 
História 
Stavba súčasnej sídelnej budovy Slovenského národného múzea bola pôvodne určená pre Poľnohospodárske múzeum (1924 –1940), pobočku Československého zemědělského muzea (1924 –1928), ktorého expozície boli slávnostne otvorené 4. mája 1930. Projekt podľa návrhu architekta Milana Michala Harminca, jedného z najaktívnejších predstaviteľov tzv. prvej generácie slovenských architektov, bol realizovaný v rokoch 1924 –1928. 
Múzejná budova na Vajanského nábreží patrí k pozoruhodným a cenným stavbám mesta Bratislavy. Je totiž jednou z mála zachovaných realizácií oficiálnej architektúry dvadsiatych rokov 20. storočia na Slovensku. Umelecká výzdoba priečelia je dielom F. Úprku. Dominantné vstupné dvere s bronzovými výplňami zhotovil S. Paukert. Koncom druhej svetovej vojny budovu múzea silne poškodilo bombardovanie. Rekonštrukčné práce po vojne viedol architekt Milan M. Harminc.