Aktuálne problémy súčasnej meteorológie v súvislosti s pokračujúcim otepľovaním

14. 3. 2024, 17:30 - 19:00

Aktuálne problémy súčasnej meteorológie v súvislosti s pokračujúcim otepľovaním

Pri príležitosti Svetového dňa meteorológie si SNM – Prírodovedné múzeum pripravilo pre verejnosť prednášku na tému Aktuálne problémy súčasnej meteorológie v súvislosti s pokračujúcim otepľovaním. Prednášať bude mediálne známy meterológ RNDr. Peter Jurčovič. Podujatie sa bude konať v priestoroch Objavovne na 3. poschodí.

Vstup na podujatie je voľný. 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt